40-ти Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици"  - 23 Май - 28 Юни 2009 г.
40th Sofia Music Weeks International Festival  23 May - 28 June 2009

27 Юни 2009
"Сцена 17"в Министерство на културата

"Финансиране на културните индустрии нас" - представяне на изследване на доц. Биляна Томова


27 Юни 2009 г.
27 June 2009
Съпътстващи прояви, ателиета и бонуси за меломана